[wán wán]  

顽玩

编辑 锁定 讨论
腾讯分分彩趣味一帆风顺图片顽玩是一个汉语词语,读音是wán wán ,是指刁顽。 [1] 
中文名
顽玩
读    音
wán wán
注    音
ㄨㄢˊ ㄨㄢˊ
释    义
刁顽
顽玩(顽玩)
刁顽。 清 黄六鸿 《福惠全书·莅任·饬查各役示附》:“本县新莅兹土,每事力图振刷,若左右之顽玩犹昔,其他又何求焉?”
参考资料
  • 1.    顽玩  .在线汉语字典[引用日期2019-06-20]
词条标签:
语言 字词